Prześlij na swoje
konto email wniosek
o zawarcie umowy
leasingowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zawrzeć umowę na leasing

W celu zawarcia umowy leasingowej wraz z wypełnionym wnioskiem należy dostarczyć dokumenty, które można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

 • dokumenty prawne,
 • dokumenty finansowe,
 • opinie, zaświadczenia i zabezpieczenia.
Wymagania dokumentowe stawiane przez firmy leasingowe są podobne do wymagań stawianych przez banki, jednakże przy przedmiotach standardowych o niskiej wartości, wymagania dokumentowe mogą być znacznie ograniczone. Przykładowo dla samochodów ciężarowych, dostawczych o wartości netto do 100 tyś. zł, wymagany jest tylko wniosek o zawarcie umowy leasingu, dokumenty prawne oraz oświadczenia o stanie zobowiązań (patrz BanCarpunkt3.4.).

Aby rozpocząć procedurę leasingową przygotuj następujące dokumenty

Dokumenty prawne
 • Aktualny wypis z rejestru handlowego
 • Akt założycielski spółki wraz z ewentualnymi aneksami
 • Nadanie numerów REGON i NIP

Dokumenty finansowe

 • Deklaracja podatkowa CIT-2 za ostatni miesiąc
 • Deklaracja podatkowa za ostatni okres sprawozdawczy oraz ostatnie zeznanie roczne (lub gdy nie upłynął termin złożenia deklaracji rocznej należy przedstawić deklarację za 11 miesięcy roku ubiegłego)
 • Bilans i rachunek wyników za ostatni rok,
 • Potwierdzenie przyjęcia przez Urząd Skarbowy dokumentów lub w przypadku braku takiego potwierdzenia zaświadczenia wydane przez US o obrotach i dochodach za ostatni rok i ostatni okres sprawozdawczy

Zaświadczenia

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z płaconymi podatkami do Urzędu Skarbowego
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z płaconymi składkami do ZUS

 

Skontakuj się z nami na jeden wybranych sposobów.

Telefonicznie
tel:074 / 843 30 17
fax:074 / 843 49 17

Przez internet
leasing@mg.pl

Osobiście
ul. Wysockiego 10,
58-300 Wałbrzych

 

 

 
   
Copyrights 2002 by M&G